AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner

I juni 2020 meddelade AcouSort att bolaget slutit ett samarbetsavtal med ett koreanskt Life Science-företag. Samarbetet avsåg utvärdering av AcouTrap-teknologin för upprening av extracellulära vesiklar från cirkulerande tumörceller (CTCs) för ett nytt diagnostiskt test. Efter en initial utvärdering har det koreanska företaget nu köpt ett AcouTrap-system. Därmed kan samarbetet kring utveckling av testet och integrationen av AcouSorts teknologi påbörjas. Försäljningen bidrar med cirka 480 000 SEK under fjärde kvartalet 2020.

– Vi ser mycket fram emot att få ytterligare ett AcouTrap-system på plats i Korea och att vi därmed kan initiera detta spännande samarbete. Systemet kommer att användas i utvecklingen av ett nytt diagnostiskt test för detektion av vesiklar från CTCs och om projektet fortskrider enligt plan är möjligheterna för fortsatt samarbete och utveckling av en AcouTrap-baserad OEM-modul goda, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Initialt kommer samarbetet handla om att praktiskt utvärdera AcouTrap-teknologin och möjligheten att använda denna i utvecklingen av ett diagnostiskt test för detektion av vesiklar från CTCs. Därefter är planen att projektet övergår i en gemensam utvecklingsfas där AcouTrap-teknologin integreras i det koreanska bolagets diagnostiska system.

Långsiktiga samarbetsavtal likt detta är som tidigare kommunicerats viktiga för att stärka AcouSorts positionering som OEM-partner på Life Science-marknaden. Installationen av AcouTrap-systemet kommer att ske virtuellt under de kommande veckorna, vilket därmed blir bolagets andra installation av ett AcouTrap-system i Korea.  

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanande sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar.