AcouSort: AcouTrap-system installeras på ett av Europas största läkemedelsföretag

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) kan meddela att ett AcouTrap-system har installerats på ett stort europeiskt läkemedelsföretag för utvärdering. Installationen följer en tydlig trend av ökat intresse för AcouSort och AcouTrap-teknologin från stora bolag inom läkemedelsindustrin samt inom life science.

– De senaste månaderna har vi mottagit ett ökat intresse för AcouSort och vår teknik. Att stora läkemedelsbolag får möjlighet att utvärdera AcouTrap innebär inte bara en möjlighet att visa upp vårt system utan ger oss även chansen att få värdefull feedback för hur vi ska utveckla systemet, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Installationen av AcouTrap-systemet sker med syfte att systemet ska utvärderas för bolagets specifika tillämpningar vilket innebär att inga intäkter tillfaller AcouSort i nuläget.

Om AcouTrap
AcouTrap är ett fristående forskningsverktyg vars huvudsakliga funktion är isolering, anrikning och upprening av partiklar med hjälp av akustofores. Produkten baseras på den typ av akustofores som kallas för trapping (akustisk fälla). Detta verktyg möjliggör och underlättar forskning på exempelvis bakterier och EV, där systemet används för att isolera, rena upp och anrika dessa mycket små partiklar och förbereda dem för vidare analys. Jämfört med konkurrerande tekniker så som ultracentrifugering är AcouTrap väsentligt bättre på hantering av små provvolymer och möjliggör separation av extracellulära vesiklar från exempelvis biobanksprover. AcouTrap är dessutom ett flexibelt system som kan anpassas för andra användningsområden, där partiklar i submikrometerstorlek skall hanteras.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.