AcouSort AB (publ) tecknar nytt avtal med Life Science-partner 3

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) kunde i slutet av september 2017 avsluta den första fasen i projektet med Life Science-partner 3 för veterinärmedicinska tillämpningar med goda resultat. AcouSort meddelar idag, den 14 november 2017, att bolaget och Life Science-partner 3 ingått ett avtal om en ny fas i samarbetet. Avtalet omfattar en så kallad feasibility-studie. Studien inom ramen för avtalet inleds omedelbart och beräknas avslutas och rapporteras under Q1 2018. Studien i fas 2 finansieras i sin helhet av samarbetspartnern.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt med Life Science-partner 3

Projektet med Life Science-partner 3, inom vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar, löper enligt plan och AcouSort kunde i slutet av september 2017 avsluta fas 1 i projektet, i vilken den grundläggande genomförbarheten för partnerns applikation framgångsrikt kunde demonstreras. AcouSort och samarbetspartnern har nu ingått avtal om fas 2 i samarbetet, i enlighet med bolagets beräknade tidsplan. Studien i fas 2 är, i likhet med fas 1, en så kallad feasibility-studie. Studien som nu ska genomföras kommer specifikt att utvärdera hur AcouSorts teknologi potentiellt kan implementeras i partnerns nya produkt och även hur fort en sådan implementering i så fall kan ske. Studien kommer att inledas omedelbart och AcouSort har som målsättning att studien ska avslutas och slutrapporteras under Q1 2018. Studien finansieras i sin helhet av samarbetspartnern.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

“Jag har nu glädjen att kunna meddela framsteg i vårt samarbete med Life Science-partner 3. Vi har ingått avtal om en ny fas i samarbetet inom vilken ska utvärdera hur vår teknologi kan implementeras i partnerns produkt och även hur fort det kan ske. Vi har självklart goda förhoppningar om detta samarbete och ser fram emot arbetet med projektet. Life Science-partner 3 arbetar med veterinärmedicinska tillämpningar vilket vi självklart tycker är spännande, inte minst på grund utav den relativt korta go-to-market-tid som denna typ av produkt har.”