AcouSort AB förvärvar uppfinning med patenträtt från DTU

Regulatory

AcouSort AB (“AcouSort”) meddelar idag, den 19 januari 2018, att bolaget förvärvat en uppfinning från Danmarks Tekniske Universitet (“DTU”). Uppfinningen har tagits fram under ledning av professor Henrik Bruus vid DTU i samarbete med AcouSort och beskriver ett nytt sätt att konstruera och driva akustofluidiska enheter gjorda i mjuka material som t.ex. polymerer, för att därmed kunna ersätta komponenter gjorda i kisel eller glas. En patentansökan gällande uppfinningen lämnades in gemensamt av uppfinnarna från AcouSort och DTU under hösten 2017 och om patentet beviljas kommer det vara giltigt i 20 år från godkännandedatum. Rättigheterna till uppfinningen som AcouSort nu har säkrat ger bolaget 100 % äganderätt och kontroll över uppfinningen. Enligt avtalet offentliggörs inte köpeskillingen för uppfinningen, men den ryms inom AcouSorts befintliga budget för patent.

För industriell produktion av akustofluidikkomponenter har polymera material länge varit efterfrågade. Hittills har komponenter gjorda i glas varit det optimala materialvalet trots det relativt höga priset för mikrofabricerade glas- eller kiselchip. Därmed har också akustofluidikkomponenter begränsats till att användas i system avsedda för användning flera gånger. Tillverkning av motsvarande komponenter i polymerer möjliggör utveckling av engångsartiklar vilket har potential att öppna upp signifikanta nya affärsmöjligheter för AcouSort, specifikt inom marknaden för IVD (in-vitro-diagnostik), där engångsartiklar är att föredra på grund av den minskade risken för föroreningar från andra blodprover.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

“Det är glädjande att vi nu förvärvat denna spännande uppfinning från DTU. Teknologin är i ett mycket tidigt skede och många års utvecklingsarbete ligger framför oss innan polymerchip för kommersiell användning kommer på marknaden. Vi ser dock en mycket god potential i teknologin eftersom den kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter för oss i form av storskalig försäljning av komponenter i akustofluidik tillämpningar för engångsbruk. Vid storskalig produktion bedömer vi att akustofluidik-produkter skulle vara åtminstone tio gånger billigare än vad motsvarande glasprodukter i dagsläget är.”