AcouSort AB – delårsrapport för perioden januari – mars 2023

Regulatory
Första kvartalet 2023 för koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 598 000 SEK (1 892 000)
  • Resultat före skatt uppgick till -3 040 000 SEK (-2 652 000)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,20) SEK
  • Soliditeten uppgick till 62% (90%) per 31 mars 2023

Första kvartalet 2023 för moderbolaget

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 560 000 SEK (1 892 000)
  • Resultat före skatt uppgick till -2 285 000 SEK (-2 613 000)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,20) SEK
  • Soliditeten uppgick till 64% (90%) per 31 mars 2023

Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 19 januari meddelar AcouSort att bolaget levererat ett prototypsystem för stamcellsseparationer till sin Blue4Therapy-projektpartner BlueCell Therapeutics. Företagen är nu i kommersiell planering när stamcellsterapiprojektet närmar sig slutförandet.

Den 20 januari meddelar AcouSort att den första delen av cellterapiprojektet som tillkännagavs i november nu är framgångsrikt slutförd. De två företagen har gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 130 000 EUR till AcouSort 2023.

Den 8 februari meddelar AcouSort att samarbetsavtalet tillsammans med ett internationellt japanskt Life Science-företag har förlängts för att möjliggöra slutlig utvärdering av den utvecklade analysen med hjälp av kliniska prover.

Den 3 mars meddelar AcouSort att företaget har uppdaterat sin strategi för att möta en ökande efterfrågan på automatiserade cellbehandlingslösningar från cellterapimarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 april meddelar AcouSort att stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy har avslutats mycket framgångsrikt.

Den 14 april meddelar AcouSort att bolaget har leasat ett AcouWash-system till en tjeckisk forskargrupp som undersöker förädling av fiskspermier.

Den 21 april meddelar AcouSort att företaget för tredje gången har valts ut av EIC för deltagande i en ledande medicinsk utställning.

Den 26 april meddelar AcouSort att det prestigefyllda amerikanska National Institutes of Health (NIH) har beställt ett AcouWash 2-system och därmed blivit en återkommande kund. År 2017 köpte NIH den första AcouWash-prototypen för celltvättprocessen i en ny övervakningsmetod för cancerbehandlingar.

Den 15 maj meddelar AcouSort att företaget expanderar till flödescytometri genom ett nytt samarbete med ett ledande Life Science-företag.

Den 22 maj tillkännager AcouSort lanseringen av nästa generations AcouTrap på CYTO 2023. Det nya AcouTrap 3-systemet levereras med förbättrad design och ett uppdaterat och intuitivt grafiskt användargränssnitt. AcouSort presenterar också två nya trappingenheter med förbättrad prestanda.

VD HAR ORDET

Positiv start på året med hög aktivitetsnivå och god försäljningstillväxt

AcouSortkoncernen har haft en mycket positiv start på 2023. Våra intensifierade marknadsföringsinsatser fortsatte att leverera starka resultat med intäkter som under årets första kvartal totalt uppgick till 3 848 (2 687) miljoner SEK, motsvarande en tillväxt på 43 procent. Aktivitetsnivån har varit fortsatt hög inom såväl den kommersiella sidan av vår verksamhet som i vårt innovationsarbete.

Kommersiella framgångar

Den kanske mest betydande kommersiella framgången hittills i år uppnåddes i januari när vi fick en order med ett totalt värde av 130 000 EUR från ett globalt Life Science-företag verksamt inom cellterapi. Affären innebär en förlängning av ett projekt som initierades i november 2022. Cellterapi är ett område där vi ser en stor potential för vår teknologi inom automatisering av provberedning. Vår ambition är att etablera långsiktiga relationer med våra kunder för att skapa ett stadigt flöde av återkommande intäkter genom försäljning av OEM-komponenter. Vi är inte där ännu, men med ökande antal återkommande kunder i våra kommersiella forsknings- och utvecklingsprojekt rör vi oss mot detta slutgiltiga mål.

En annan mycket viktig affär var AcouWash-ordern från prestigefyllda US National Institutes of Health (NIH) som gjorde NIH till en återkommande kund till AcouSort. 2017 köpte NIH den första AcouWash-prototypen för celltvätt för användning i en ny övervakningsmetod för cancerbehandlingar som NIH utvecklade. I april 2023 fick vi en order från NIH på det nya AcouWash 2-systemet till ett totalt värde av 50 000 USD eller 516 000 SEK. Att ha NIH som återkommande kund är något som gör oss mycket stolta eftersom detta utgör en kvalitetsstämpel på vår teknologi och verksamhet.

Det är inte alltid uppenbart vilka aktiviteter eller samarbeten som kommer att leda till stora affärsmöjligheter. Ett exempel på detta är leasing av ett AcouWash-system till en forskargrupp i Tjeckien. Under hösten 2021 besöktes AcouSort under en månad av en doktorand från en tjeckisk forskargrupp som arbetar med fiskreproduktion. Syftet var att se om AcouWash-teknologin kunde användas för att separera ut fiskspermier med hög rörlighet för att förbättra inseminationsresultaten i djuravel samt för framtida medicinskt bruk. Detta intressanta samarbetsområde fortsätter nu med leasing av AcouWash-systemet.

Mycket framgångsrikt avslut av Blue4Therapy-projektet

I början av april avslutades stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy mycket framgångsrikt. Blue4Therapy-projektet initierades i maj 2020 med ambitionen att utveckla kliniska applikationer inom cellterapi och stamcellsbehandlingar – två områden med stor kommersiell potential för AcouSort. Projektpartners var Syddansk Universitet, BlueCell Therapeutics, Novozymes och AcouSort. AcouSorts bidrag till projektet har varit att utveckla en modul för rening av stamceller i en patientnära miljö (POC). Projektet har nu framgångsrikt slutförts och de applikationer och hårdvara som AcouSort har utvecklat inom Blue4Therapy-ramverket har avsevärt stärkt vår position inom cellterapi.

EIC fortsätter att visa förtroende för AcouSort

Europeiska innovationsrådet (EIC) fortsätter att visa förtroende för AcouSort. Vi har nu för tredje gången valts ut av EIC för deltagande i en ledande medicinsk utställning, denna gång i European Pavilion på BIO 2023 i Boston, USA, efter en mycket konkurrenskraftig utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av 17 europeiska företag som valts ut av EU för full sponsring vid USA:s ledande medicinska mässa, som äger rum i Boston 5-8 juni.

Fortsatt intresse för vår unika teknik

AcouSorts teknik kan användas i ett antal medicinska tillämpningar, varav en är flödescytometri. Flödescytometri är en teknik som snabbt analyserar enskilda celler eller partiklar. Under det senaste året har vi kontaktats av flera flödescytometriföretag, och vi har nu inlett ett samarbete med en av huvudaktörerna inom detta område. Syftet är att utvärdera potentialen hos vår AcouWash-teknik för att förbättra provberedning och upprening före flödescytometrianalysen. Den inledande fasen av detta samarbete består av leasing av ett AcouWash-system och applikationssupport. Detta samarbete är särskilt intressant eftersom det öppnar upp ännu ett potentiellt område för vår AcouWash-teknik.

Torsten Freltoft – vd
ACOUSORT AB

Rapporten bifogas nedan och kan även hittas på https://acousort.com/investor/financial-reports/