AcouSort AB – Interim Report for the period January to March 2024

Summary of the interim report First quarter 2024 for the GroupNet sales amounted to TSEK 1,357 (2,598)Result before tax amounted to TSEK -3,729 (-3,040)Result per share was SEK -0.24 (-0.23)Equity ratio amounted to 71% (62%) on March 31, 2024 First quarter 2024 for the Parent companyNet sales amounted to TSEK 1,357 (2,560)Result before tax amounted…

AcouSort AB – Delårsrapport för perioden januari till mars 2024

Sammanfattning av rapporten Första kvartalet 2024 för koncernenNettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 598)Resultat före skatt uppgick till -3 729 KSEK (-3 040)Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,23) SEKSoliditeten uppgick till 71 % (62 %) den 31 mars 2024 Första kvartalet 2024 för moderbolagetNettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 560)Resultat före skatt uppgick till…

AcouSort AB Annual report 2023

Today, April 2, 2024, AcouSort AB publishes its annual report for the financial year 2023. The report is available in the attached pdf and on the company’s website. FOR FURTHER INFORMATION ABOUT ACOUSORT, PLEASE CONTACT:Torsten Freltoft, CEOTelephone: +45 2045 0854E-mail: torsten.freltoft@acousort.com ABOUT ACOUSORTAcouSort AB (corporate registration number 556824-1037) is an innovative technology company focusing on…

Year end report for AcouSort AB 1 January – 31 December 2023

The “Company” or “AcouSort” refers to AcouSort AB (publ) with corporate registration number 556824–1037. Fourth quarter 2023 for the GroupNet sales amounted to SEK 0 (2,030,000)Result before tax amounted to SEK -6,554,000 (-2,823,000)Result per share* was SEK -0.49 (-0.21)Equity ratio** amounted to 70% (46%) on December 31, 2023 Full year for the GroupNet sales amounted…

AcouSort Årsredovisning 2022

Idag den 28 mars 2023, publicerar AcouSort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Rapporten är på både svenska och engelska och finns tillgänglig i bifogad pdf. Rapporten är både på svenska och engelska och finns tillgänglig i bifogad pdf. För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: Torsten Freltoft, VDTelefon: +45 2045 0854E-post: torsten.freltoft@acousort.com Om AcouSort AcouSort…

AcouSort AB – Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 031 (535) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -2 044 (-3 585) KSEK Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,27) SEK Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 4 963 (3 007) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -12 908 (-12 200) KSEK Resultatet per…