AcouSort AB – delårsrapport för perioden januari – september 2022

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 326 (123) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -4 219 (-3 453) KSEK Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,31) SEK Årets första nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 2 933 (2 472) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -10 863 (-8 614) KSEK Resultatet…