AcouSort AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 715 (530) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -4 032 (-3 476) KSEK Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,31) SEK Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 2 607 (2 349) KSEK Resultatet före skatt uppgick till -6 644 (-5 162) KSEK Resultatet per aktie…

AcouSort: Delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30) Intäkterna uppgick till 1 142 (969) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till -2 614 (-71) KSEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,14) SEK. Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (68 %). Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Intäkterna uppgick till 732 (692) KSEK….