Samarbetet mellan AcouSort och GenSensor utvecklas enligt plan

I april 2024 meddelade AcouSort AB (”AcouSort”) och GenSensor SAS (”GenSensor”) att de två företagen kommer att samarbeta för att kombinera AcouSorts akustofluidikbaserade teknologi med GenSensors Biology First Process Analytical Technology för accelererad bioprocessdesign och förbättrade övervakningssystem för bioreaktorodling. GenSensor har nu lagt sin första order på AcouTrap-moduler för intern produktutveckling. Genom att kombinera de…

AcouSort deltar i banbrytande projekt för att realisera potentialen i forskning om extracellulära vesiklar

AcouSort ingår i det prestigefyllda EVEREST-projektet – ett banbrytande konsortium inom forskning om extracellulära vesiklar (EV), som nyligen fick finansiering från EU. Projektet samlar 22 institutioner från 11 länder och koordineras av University College Dublin. Det tvärvetenskapliga konsortiet kännetecknas av en ambitiös plan med över 285 månaders personalutbyte, som engagerar minst 81 stipendiater. EVEREST-projektet handlar…

AcouSort utvalt av EIC för deltagande i BIO för tredje gången och inbjudet för att visa sina lösningar i ISCT:s Innovation Zone

AcouSort har valts ut av European Innovation Council (EIC) för deltagande i den europeiska paviljongen på BIO 2024 i San Diego, USA, efter en konkurrensutsatt utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av endast 15 europeiska företag som valts ut av EU för full sponsring på USA:s ledande medicinska mässa, som äger rum i San Diego 3-6…

AcouSort AB – Delårsrapport för perioden januari till mars 2024

Sammanfattning av rapporten Första kvartalet 2024 för koncernenNettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 598)Resultat före skatt uppgick till -3 729 KSEK (-3 040)Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,23) SEKSoliditeten uppgick till 71 % (62 %) den 31 mars 2024 Första kvartalet 2024 för moderbolagetNettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 560)Resultat före skatt uppgick till…

AcouSort ställer ut på CYTO 2024 för att demonstrera fördelarna med akustisk provberedning för applikationer inom flödescytometri

CYTO 2024, den 37:e årliga kongressen för International Society for the Advancement of Cytometry, är en internationell konferens om de många vetenskapliga och tekniska aspekterna på cytometri. I linje med företagets fokus på nya möjligheter inom cytometri kommer AcouSort att delta i konferensen för att presentera sina innovativa lösningar för provberedning och den viktiga roll…

Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 30 april 2024, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihetStämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare…

AcouSort och Gensensor inleder samarbete som syftar till att förbättra bioreaktorodling

AcouSort AB (“AcouSort”) och GenSensor SAS (“GenSensor”) meddelar idag att de två företagen har undertecknat en avsiktsförklaring om att integrera AcouSorts teknologi för akustofluidik med GenSensors biology first Process Analytical Technology för att påskynda bioprocessdesign och förbättra övervakningssystem för bioreaktorodling. AcouSort och GenSensor har ett gemensamt intresse av att förse hälso- och sjukvårdsmarknaden med innovativa…

Betydande tekniska framsteg i AcouSome-projektet – två nya patentansökningar inlämnade

I augusti 2022 tilldelade European Innovation Council (EIC) AcouSort-projektet AcouSome 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik som möjliggör exosombaserad diagnostik. Syftet med projektet är att utveckla ett kostnadseffektivt akustofluidiskt tunnfilmsaktiverat chip för separation av extracellulära vesiklar från blod. Innovationsprojektet, som startade i början av 2023, har redan gjort betydande tekniska framsteg, vilket resulterat…

AcouSorts samarbetet med ett ledande cellterapibolag expanderar med en tredje projektfas

AcouSorts samarbete med det globala life science-bolaget har nått ännu en viktig milstolpe i och med undertecknandet av en Statement of Work (SoW) som beskriver den tredje fasen i det pågående samarbetet. Det nya uppdraget kommer minst att generera intäkter om 485 000 kronor under 2024. Samarbetet, som inleddes 2022, syftar till att demonstrera hur…

AcouSort deltar i Advanced Therapies Week för att utöka sitt cellterapinätverk

Phacilitate Network består av över 1 800 branschexperter inom cell- och genterapi. I 20 år har nätverket varit värd för Advanced Therapies Week för kunskapsdelning, relationsbyggande och avtalsslutande. Den 16-19 januari kommer AcouSort att delta i Advanced Therapies Week för första gången för att samverka med företag som arbetar med nuvarande och nästa generations teknologier…