AcouSort beslutar om företrädesemission om cirka 22,5 MSEK (med teckningsförbindelser om circa 54%) villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Styrelsen i AcouSort AB (“AcouSort”) beslutade den 5 mars 2018 – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 2 504 166 aktier. Vid full teckning ger emissionen AcouSort ett tillskott på cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent genom teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK….