Dec
21
2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 21 december 2021, hölls extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ). Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs pressmeddelande som PDF här