Apr
25
2023

Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB

Idag, den 25 april 2023, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

AcouSort kommunike från åsstämma 2023