Apr
27
2022

Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 27 april 2022, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs hela kommunikén som PDF här