Dec
7
2021

Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 dec 2021 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund.

Läs hela pressmeddelandet här