Mar
28
2023

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2023 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund.

AcouSort AB Kallelse till årsstämma 2023

AcouSort AB Fullmaktsformular till årsstämma