Mar
30
2022

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund.

Läs kallelsen här