Oct
29
2021

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

AcouSort AB har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 18 oktober 2021. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är tisdag den 2 november 2021. Avstämningsdag är torsdag den 4 november 2021, varefter BTU omvandlas till aktier och optioner per måndag den 8 november 2021.

Läs som PDF här.