Regulatory

Sep
28
2021

AcouSort AB offentliggör prospekt

Regulatory

AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AcouSorts hemsida (www.acousort.com) och Erik Penser

Read More
Sep
14
2021

AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Regulatory

Styrelsen i AcouSort AB (publ) (“AcouSort” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 886 040 units bestående av aktier och

Read More
Aug
25
2021

AcouSort Interim Report Q2 2021

Regulatory

Today, August 25 2021, AcouSort is releasing its InterimReport for Q2, 2021. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Apr
28
2021

Communiqué from the Annual General Meeting of AcouSort AB (publ)

Regulatory

Today, April 28, 2021, the Annual General Meeting of AcouSort AB (publ) was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were made by the required majority.

Read More
Apr
14
2021

AcouSort Annual Report 2020

Regulatory

Today 14 April 2021, AcouSort is releasing its Annual Report 2020. The report is in both Swedish and English. Please find the full report including auditor statement here

Read More
Apr
7
2021

Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran

Regulatory

Kristian Enkvist, styrelseledamot i AcouSort, har idag valt att lämna styrelsen i AcouSort av personliga skäl. För att den föreslagna styrelsesammansättningen ska uppfylla kravet i bolagets bolagsordning har Martin Linde,

Read More
Mar
31
2021

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Regulatory

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund. Läs hela kallelsen här.

Read More
Feb
24
2021

Year-end report 2020-01-01 – 2020-12-31

Regulatory

AcouSort publishes its Year-end report for 2020-01-01 – 2020-12-31 Read ful report here.

Read More
Dec
14
2020

Today, trading begins on AcouSort’s share on the Nasdaq First North Growth Market

Regulatory

AcouSort announces that trading of the Company’s share on the Nasdaq First North Growth Market will begin today under the short name “ACOU” with ISIN SE0009189608. Read the full press

Read More
Nov
25
2020

Interim Report Q3 2020

Regulatory

AcouSort publishes its interim report for the third quarter 2020. AcouSort 2020 Q3

Read More