Regulatory

Nov
24
2021

AcouSort Interim Report Q3 2021

Regulatory

Today, November 24 2021, AcouSort is releasing its InterimReport for Q3, 2021. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Oct
15
2021

AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission

Regulatory

AcouSorts nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar främst utökad försäljning, produktion och marknadsföring

Read More
Oct
5
2021

AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory

Regulatory

AcouSort has since 2018 worked together with Instrumentation Laboratory (IL) on the integration of its technology into one of IL’s in vitro diagnostics systems. AcouSort will now initiate its third

Read More
Sep
28
2021

AcouSort AB offentliggör prospekt

Regulatory

AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AcouSorts hemsida (www.acousort.com) och Erik Penser

Read More
Sep
14
2021

AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Regulatory

Styrelsen i AcouSort AB (publ) (“AcouSort” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 886 040 units bestående av aktier och

Read More
Aug
25
2021

AcouSort Interim Report Q2 2021

Regulatory

Today, August 25 2021, AcouSort is releasing its InterimReport for Q2, 2021. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Apr
28
2021

Communiqué from the Annual General Meeting of AcouSort AB (publ)

Regulatory

Today, April 28, 2021, the Annual General Meeting of AcouSort AB (publ) was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were made by the required majority.

Read More
Apr
14
2021

AcouSort Annual Report 2020

Regulatory

Today 14 April 2021, AcouSort is releasing its Annual Report 2020. The report is in both Swedish and English. Please find the full report including auditor statement here

Read More
Apr
7
2021

Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran

Regulatory

Kristian Enkvist, styrelseledamot i AcouSort, har idag valt att lämna styrelsen i AcouSort av personliga skäl. För att den föreslagna styrelsesammansättningen ska uppfylla kravet i bolagets bolagsordning har Martin Linde,

Read More
Mar
31
2021

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Regulatory

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund. Läs hela kallelsen här.

Read More