Regulatory

Aug
24
2022

AcouSort Interim report Q2, 2022

Regulatory

Today, August 24, 2022, AcouSort is releasing its Interim Report for Q2, 2022. The report is available both in Swedish and English and can be found here Interim Report Q2

Read More
May
18
2022

AcouSort Interim Report Q1 2022

Regulatory

Today, May 18, 2022, AcouSort is releasing its Interim Report for Q1, 2022. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Apr
27
2022

Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Regulatory

Idag, den 27 april 2022, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Läs hela kommunikén som

Read More
Apr
13
2022

AcouSort Annual Report 2021

Regulatory

Today 13 April 2022, AcouSort is releasing its Annual Report 2021. The report is in both Swedish and English. Please find the full report including auditor statement here

Read More
Feb
24
2022

AcouSort Interim Report Q4 2021

Regulatory

Today, February 24, 2022, AcouSort is releasing its InterimReport for Q4, 2021. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Feb
18
2022

AcouSort receives Notice of Allowance in the US for patent on plastic chips

Regulatory

The US patent authorities, USPTO, have issued a Notice of Allowance for one of AcouSort’s patent applications. The patent covers how to design and drive acoustofluidic devices made in plastic.

Read More
Dec
21
2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ)

Regulatory

Idag, den 21 december 2021, hölls extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ). Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Läs pressmeddelande som

Read More
Dec
7
2021

Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB

Regulatory

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 dec 2021 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund. Läs hela pressmeddelandet

Read More
Nov
24
2021

AcouSort Interim Report Q3 2021

Regulatory

Today, November 24 2021, AcouSort is releasing its InterimReport for Q3, 2021. The report is in both Swedish and English. Read the full report here.

Read More
Oct
15
2021

AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission

Regulatory

AcouSorts nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar främst utökad försäljning, produktion och marknadsföring

Read More