Feb
19
2020

AcouSort recieves order from Instrumentation Laboratory worth USD 42,000

AcouSort will carry out a product development project in collaboration with Instrumentation Laboratory (IL) to ensure that the implementation of AcouSort’s technology in the company’s clinical analysis system proceeds according to plan. The project will generate revenues of USD 42,000 for 2020.

Read the full press release in Swedish, here.

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020.