Oct
15
2021

AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission

AcouSorts nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar främst utökad försäljning, produktion och marknadsföring av OEM-komponenter men även produktutveckling, forskning samt återbetalning av brygglån.

Läs pressmeddelande som PDF här.