Sep
28
2021

AcouSort AB offentliggör prospekt

AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AcouSorts hemsida (www.acousort.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Läs pressmeddelandet här

Läs prospektet här